نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

تعداد افراد روی خط : 7
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 92
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسلام واحترام خدمت متقاضیا ن محترم نقل وانتقال درون استان


همکاران محترم متقاضی انتقال درون استانی قبل از ثبت نام موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.
1-برای دریافت کد رمز به اموراداری شهرستان /منطقه محل خدمت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد رمز اقدام ، سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
2-توجه داشته باشند قبل از ثبت نام بدقت شیوه نامه را مورد مطالعه قرار داده و سپس وارد سامانه شده و ثبت نام نمایند.
3-با توجه به اینکه مهلت ثبت نام تا تاریخ 95/4/24 می باشد لذا عجله ای برای ثبت نام نداشته باشند.
4-توجه داشته باشند با رشته اصلی خود ثبت نام نمایند چرا که اگر با رشته دیگری ثبت نام نمایند و حتی اگر انتقال شوند انتقال لغو می گردد.

منتظر اطلاعیه های بعدی نیز باشید.

با تشکر : اداره امور اداری وتشکیلات استان -کارشناسی نقل وانتقالات